Haladó I.

KÖZÉP HALADÓ SZINT

FÉNYSZÖGEK

A fényszögkapcsolatokban mindig van egy lassabb és egy gyorsabb bolygó. A lassabb bolygó a személyiség egy olyan részének a működését írja le, amely önmagában nem tud a mindennapokban nyíltan megnyilvánulni. Ha viszont kapcsolódik egy személyes bolygóhoz, akkor már minden kétséget kizáróan alakítani képes a hétköznapi rutint. Beleinjektálja magát a személyes bolygóba, ezáltal adja meg annak működési kereteit. Hogy milyen módon éli meg a szülött a fúziót, hogyan változnak alapvető késztetései, azt a bolygó és a fényszög jellege határozza meg. A kihívás mindig a belső (személyes) bolygót éri, neki kell a külső bolygó által szabott kereteken belül önmagát megélni.

A fényszögek magában a szülöttben keletkező erőfaktorokat és létállapotokat mutatják az egyes archetipikus viselkedési módokat illetően. Megmutatják, hogy az energia áramoltatásához mekkora erőbefektetésre van szüksége a szülöttnek. Egyik bolygó a másikat a fényszögeken keresztül tudja inspirálni, motiválni. Ennek jellegét (H, DH) a fényszög természete határozza meg. Ahonnan indítjuk a fényszögek kapcsolatának vizsgálatát, onnan eredeztetjük a hatást, inspirációt. Ezt oda-vissza meg lehet nézni. Pl. Nap-Jupiter kapcsolatban: mi inspirálja a Napot (Jupiter), mi inspirálja a Jupitert (Nap).

A fényszögek az egyén “kedv” szokásait mutatják, mit szeretnek csinálni, mi okoz örömet, és mi frusztrálja, mit nehéz megélnie, megcsinálnia. Az ellentétes fényszögek nem mondanak egymásnak ellent. Pl. Szaturnusz fsz Vénusz és Uránusz fsz Vénusz. Eleve különböző életterületekre vonatkoznak, így sohasem egyszerre éljük meg őket. A radix fényszögeket a tranzitok akiválják. A fényszögek jellege (közeledő vagy távolodó) alapvető jellemző beállítódottságról árulkodnak.

Sok közeledő fényszög:

  • mindenben a tapasztalás vágya hajtja a szülöttet,

  • lelkes, optimista, nyitott az új dolgok kipróbálására, új dolgok tanulására,

  • kirakatnézegető megközelítés az egyes helyzetekben, ami révén az ego sértetlen marad akkor is, ha amikor a nagy lelkesedés komoly hibák elkövetéséhez vezet. Csak feláll, leporolja magát ,és mintha semi se történt volna, újra bedobja magát a küzdelembe.

Sok távolodó fényszög:

  • életuntság, általános unottság, vágyódás a múltba,

  • hajlam kötődni azokhoz a cselekvési és reagálási módokhoz, amelyeket már kipróbált

  • pesszimista, úgy érzi, nem menekülhet az életét terhelő, fekete felhőtől.

Erőpróbáló vagy kihívó fényszögek

Ide tartoznak a kvadrátok, oppozíciók, kvinkunxok, szeszki kvadrátok, szemi kvadrátok. Az együttállás csak bizonyos bolygók esetében. A legnehezebb feladatokat az oppozíció és a kvadrát jelöli.

A dinamikus, vagy erőpróbáló fényszögek belső feszültséget okoznak, rendszerint konkrét cselekvésre ösztönöznek, az általuk jelzett életterületen nagyobb tudatosságra törekszünk. Átalakulásunk szükségességét jelzik, és mindennél egyértelműbben és érzékelhetőbben nyilvánulnak meg. Feltárják, hogy hol számíthatunk komoly kihívásra, mely területen kell jelentősen megváltoznunk. Azt jelzik, hogy az érintett energiák nem rezonálnak egymással harmonikusan.  Pl. Merkúr és Mars diszharmonikus fényszögei: türelmetlen a kommunikációban, ötletek, vélemények erőszakos hangsúlyozása, érzékeny idegrendszer. Energia felszabadító fényszögek.

A kihívó fényszögek alapvetően irritáló , izgató hatásúak. Mindenképp elő kell vennünk kreatív és produktív energiáinkat, ki kell aknáznunk képességeinket és lehetőségeinket ahhoz, hogy valami jót tudjunk létrehozni. Általánosságban az emberek nem mozdulnak, amíg nem muszáj. Kihívás nélkül nincs motiváció a fennálló helyzeten túllépni, azt megbolygatni. A kihívó fényszögekben “szegény” képletek könnyű, komplikációmentes létezést jelölnek. Egészséges mennyiségű kihívás mindenképpen szükséges a normál határokon túlra jutáshoz. A túl sok kihívás viszont nem feltétlenül az óriási fejlődés jele, lehet betegségbe is menekülni. Ez a kihívásoknak való ellenállás, ami destruktivitáshoz vezethet.

A Szaturnuszon túli bolygók, a Plútó, Uránusz, Neptunusz a személyes átalakulás különösen konkrét formáit jelzik.

Létállapot vagy formatartó fényszögek

A harmonikus fényszögek megfelelnek természetes képességeinknek, adottságainknak, felfogás és kifejezésmódunknak. Viszonylag könnyedén és folyamatosan képesek vagyunk használni őket. Ezekre a képességeinkre bármikor támaszkodhatunk, állandó és megbízható lelki vagyonunk, különleges tehetségeink lehetőségét jelzik.

Harmonikus, szilárd, biztos létállapot, belső béke jelölők, meglévő kifejezésmódokkal való összhang jelölői. A résztvevő bolygóenergiák harmonikusan rezonálnak egymással, erősítik egymást. Pl. Merkúr és Mars harmonikus fényszögei: szellemi erő, kiállás a saját élmény mellett, erős idegrendszer, képesség az elképzelések megvalósítására.

Ide tartoznak a szextilek, trigonok, és bizonyos együttállások. is

FÉNYSZÖG KONFIGURÁCIÓK

A konfigurációk a szülött külső körülményekben és kapcsolatokban való megnyilvánulásait mutatják. A konfigurációk összekötik a születési képlet bizonyos területeit, így adnak központi témákat az egész életre vonatkozóan. Ráfókuszálnak valami fontosra, amivel muszáj foglalkozni. Ezek a konfigurációk önállóan elemezhetők, bolygók nélkül is beszédesek.

Vannak ideiglenesen létrejövő konfigurációk, amelyek csak bizonyos időszakokra tesznek lehetővé bizonyos tapasztalásokat. Ezek progresszióban, tranzitban jönnek létre. Aktívabb a hatásuk addig, amíg közelednek és gyengül a hatásuk, amikor már távolodnak. Az ideiglenes konfigurációk nehezíthetik vagy könnyíthetik életünket, attól függően, hogy kihívó vagy létállapot fényszög révén alakul ki/át a konfiguráció.

Egyszerű fényszögekből (két bolygó közötti energiakapcsolódás) három-, négy-, öt-, hatszereplős konfigurációk alakulhatnak, T-kvadrát válhat keresztkvadráttá, trigon átfutó trigonná, átfutó trigon sárkánnyá, stb.

A születési képlet konfigurációit ugyanúgy a tranzitok mozgatják be, mint a fényszögeket.

Ideiglenes konfigurációk alakulnak ki az életünkbe belépő emberekkel is, de ezzel már a szinasztria, azaz emberi kapcsolatok vizsgálata foglalkozik.