Haladó II.

HALADÓ SZINT

Előrejelzés készítése komoly feladat, több módszer együttes használatával nyerhető csak tiszta kép a várható eseményekkel kapcsolatban. A tanfolyam során első lépésben a ciklikusan ismétlődő hatások folyamatát vesszük végig, lépésről lépésre. Ehhez az itt látható összefoglalás nyújtja az alapot

Természetesen a kulcsszavak és mondatok mögötti tartalmat részletesen tárgyaljuk.  Megtanuljuk értelmezni a folyamatokat. Megértve a különbséget például kvadrát és kvadrát között jobban rálátunk az ígérkező lehetőségek kimenetelére. Nemcsak azt tudjuk megjósolni, hogy megoldást igénylő kritikus helyzet alakul ki valamilyen téren, de azt is, hogy ez felépítő vagy leépítő jellegű cselekvéseket vált-e ki belőlünk. Fényszög fázis módszerrel vizsgáljuk az életciklus és tranzit fényszögeket, a progressziós holdfázisokat és a szekunder direkciós váltásokat. Megtanuljuk értelmezni a tranzitok életterületekre gyakorolt hatását, a napvisszatérés és napív képletek üzenetét. Végigvesszük a retrográd ciklusok 8 különböző fázisát, értelmezzük a retrográd jelenséget radixban és prediktív képletekben. A tudás, amit a tanfolyamon birtokodba kerülhet, alkalmassá tesz események idejének bepontosítására, mely elengedhetetlen feltétele a hiteles asztrológusi tevékenységnek. A rövid összefoglalók a teljesség igénye nélkül a lényegre kívánnak rámutatni.

NAPVISSZATÉRÉS

A Napvisszatérés képlet egy pillanatfelvétel -tehát egy tranzit képlet, amelyet akkor készítünk, amikor Napunk visszatér pontosan arra a pontra, ahol állt születésünk pillanatában. Ez a pillanat éppúgy egy ígéret kezdete, mint maga a születésünk, csak nem egy életre szól, hanem egy évre.

 

A Napvisszatérés képlet nem időponthoz, hanem a Nap helyzetéhez kötött. Maga a bolygók haladása és ez tény eredményezi azt, hogy a képletpontok nem a születés szerintiek, azaz más az Ascendens jegye, máshol állnak a bolygók (más életterület és más jegy). Egy kivétel van értelemszerűen, a Nap jegybeli elhelyezkedése. Életterületi elhelyezkedésére ez már nem igaz, az minden évben változik. A lassú bolygók természetesen hosszú éveken át ugyanabban a jegyben fognak állni.

A Napvisszatérés képlet önmagában elemezhető. Fényszögeit ugyanúgy kell vizsgálni, mint a születési képletben, a bolygók által képviselt alapvető viselkedésbeli minták nem változnak. A bolygók életterület szerinti elhelyezkedései nem véletlenszerűek, előre meghatározható sorrend szerint látogatják a házakat.

 

???????

 

Sokan nem értenek egyet azzal a nézőponttal, hogy a Nap visszatérésekor ígéretet teszünk magunknak arra vonatkozóan, hogy egy éven belül mit fogunk végigcsinálni, és az előző évre állítják fel a képletet, azaz az előrejelzés módszerét visszajelzésként használják. Azt javaslom, aki nem biztos abban, hogy melyik nézet mellett köteleződjön el, végezzen nagyon pontos és precíz elemzést, amely segíteni fogja a döntésben. Mivel folyamatokról beszélünk és átfedések vannak (pl. háromszoros, ötszörös pontosodás egy személyiség alakító esemény révén), ez megnehezíti majd a döntést. Ezért nem elég egy felületes vizsgálódás, mély elemzést kell készíteni, ami pontosan meg fogja mutatni, hogy melyik módszer igazolódik be az életesemények alapján.

 

A Napvisszatérés képletben előre megtervezett útvonal szerint látogatják a bolygók az egyes házakat. Erre egy példa: Ha a Nap adott évben az 5-ös házban van, akkor jövőre a 2-esbe fog menni és onnan a 11-be. Ha a Nap adott évben a VII-es házban van, jövőre a IV-esbe fog költözni és onnan az I-esbe. Ha a Nap a X-es házban van, akkor jövőre a 6-os ba megy, onnan a IV-esbe….természetesen lesznek váltóévek, amikor át kell lépni egy másik ismétlődésbe. Érdekes a folyamat, fontos megértések születhetnek egy ilyen jellegű „pörgetés” révén. Ez a ciklikusság minden más bolygó esetében ugyanígy végigkövethető. A retrográd jelenség szintén menetrend szerint alakul, ahogy az új korszakok is egy előzetesen elkészített terv szerint köszöntenek be.

A Napvisszatérés képletre érdemes időt szentelni, már csak azért is, mert ez az elemzés nem tud megkötözni pontosan előre jósolható dátumokkal. Nem is esemény előrejelzésre kell használni, hanem adott év jellegének feltárására.

 

DIREKT ÉS RETROGRÁD TRANZITOK

Direkt irányba mozgó bolygók tranzitjai

A tranzitok – direkt irányban – valamilyen cselekvés szükségességére hívják a figyelmet, egy külső esemény formájában. Lehet ez egy egyértelmű helyzet, lehet döntéskényszer, lehet új, megoldást igénylő feszült helyzet vagy egy olyan helyzet, amikor bizonyos mértékű változtatásra van szükség. A tranzitot adó égitest határozza meg mind a bekövetkező esemény, mind a szükséges válaszreakció jellegét. Ahol áll a tranzitáló égitest, ott alakul ki valami új. oda érkezik a feladat. Az életterület uralkodója mellett mozgásba lendül minden, ami fényszögkapcsolatban áll a tranzitáló égitesttel és elindul a változás. Vannak egy alkalomra szóló tranzitok és vannak háromszoros, ötszörös pontosodások is. Az égitesttől és az időtartamtól függően állapítható meg a tranzit szerepe és fontossága. Mindig van egy fő-tranzit, ezt a leglassabb bolygó adja, övé a főszerep és vannak ennek “alárendelhető” kisebb tranzitok, amelyek segítik az átalakulást. A második és a negyedik pontosodás mindig retrográd mozgáskor jön létre. Az utolsó pontosodásra az újnak el kell indulnia, ha szabad akaratból nem, akkor az Élet elintézi….

Retrográd időszakok tranzitban

Az időszakosan életünkbe beköszöntő retrográd időszakok reorientációra, öntanulásra,önmagunkkal való konfrontálódásra , önelemzés szükségességére hívják fel a figyelmet. Vissza kell tekinteni ahhoz, hogy az energiákat szükség esetén új irányba, de mindenképp magunk szolgálatába állíthassuk. A személyes motivációk felkutatásának, felismerésének, viselkedésmódjaink rendezésének, a problémák megoldásának ideje.

Azon a szinten, téren kell magunkat jobban megismerni, megérteni, fejleszteni, gyógyítani, ami retrográdban van, tehát ha a Merkúr, akkor a gondolkodásmódunk és kommunikációnk, ha a Vénusz akkor az értékkel kapcsolatos dolgainkat, ha a Mars, akkor a cselekvőképességünket vagy konfrontálódó képességünket, stb. Mindig a retrográd bolygó határozza meg, melyik részünkkel, viselkedésmódunkkal kerülünk szembe.

A retrográd tranzitok alatt hátrébb kell állni és a befejezetlen ügyekre kell koncentrálni. Biztos, hogy a retrográd időszakban olyan dolgok kerülnek felszínre, amiket félretettünk és nem foglalkoztunk velük eleget vagy nem a saját igényeinknek megfelelően alakítottuk az eseményeket.

Az időt befejezetlen dolgok befejezésére kell használni, a cél önmagunk utolérése. Az Univerzum nem szereti, ha ilyenkor új dolgokba akarunk beleugrani, ez az igazgatások ideje. A járműveket, gyártósorokat is szervizelni kell időnként, ha normál működést várunk tőlük. Leállás, pihenés, visszanézés, elemzés, javítás. ISMÉTLÉS a kulcsszó.

Ez azért kell, mert ha a hibák megoldatlanul, feltáratlanul maradnak, később komoly gondot okozhatnak.

A retrográd időszak csak akkor dolgozik ellenünk, ha ignoráljuk üzenetét, ha a fenti követelménynek ellentmondunk. Direkt időszakot követő retrográd időszakunk minőségét, megélését az határozza meg, mit csináltunk a direkt időszakban. Ha nem a saját akaratunkat igyekeztünk érvényesíteni, ha más dolgait toltuk, akkor most a korrigálás a legfontosabb feladat. Ha építő jellegű cselekvések időszakán vagyunk túl, akkor mindössze megérdemelt pihenésünket “kell” élvezni.

SZEKUNDER DIREKCIÓ

A szekunder direkció a növekedés és megvalósítás összehangolt rendszerét mutatja.

Belső spirituális vágyódások, belső folyamatok jelölődnek a szekunder direkciós képletben, amelyek a későbbi években nagy valószínűséggel be is teljesednek, fontos szerepet töltenek be a földi síkon. Lényegében a lélek nyitottságának irányáról ad tájékoztatást.

Lehetőségeink a tapasztalásra, fejlődésre az életünk során, saját időzített programunk szerint aktualizálódnak. Hogy mikor miért mi történik, ezt segíti megérteni a szekunder direkció. (Összehangol az eredeti tervvel, így könnyebben tudunk együtt dolgozni azzal. Így tudjuk megtalálni a legmegfelelőbb válaszokat életünk kihívásaira.)

Tranzitban az első 90 nap megmutatja életünk első 90 évét. Arról ad tájékoztatást, milyen körülmények alakulnak évenkénti lebontásban. Az ugyan nem derül ki, hogy mit fogunk csinálni, mi fog történni, de megtudható, hogy hogyan és milyen terv szerint tudunk fejlődni, válunk képessé a bennünk rejlő lehetőségeink kibontakoztatására.

Az eseményeket sokkal könnyebb megérteni a szekunder direkciós (innentől progresszió) állások ismeretében.

A szekunder direkció a fejlődés általános folyamatát jelképezi, amin végighaladunk, amin keresztül tudatosságunk, sorsunk, cselekvőképességünk fejlődik. A Hold járása szabályozza, mikor mi kerül reflektorfénybe. Enélkül a Nap energiája nem tudna felhasználódni.

Két ciklusa van a Holdnak, ami meghatározó: a havi újholdak és a 27-28 éves progressziós ciklus. Az életet a Nap jegyváltása és a progressziós Újholdak osztják fel fejezetekre.

NAPÍV

A Napív képletben minden egyes pontos azzal az ívhosszal tolunk el a képletben, amennyit a Nap halad. Önmagában nem elemezhető képlet, minden esetben a születési képlettel kell összevetni és vizsgálni az újonnan kialakult fényszögeket, konfigurációkat. Előre megírt fontos események jelölődnek benne, ezért nagyon jól használható pontosításra.