Oktatás

Tanfolyamok


Alapképzés indul 2020. júliusában.
A képzés helyszíne: Székesfehérvár. Átmenetileg online kurzus indítására van lehetőség, mely kialakítás alatt áll.

A tanfolyam kimondottan kezdők számára ajánlott, akik még egyáltalán nem, vagy csak keveset tanultak autodidakta módon. A képzésen az alapok elsajátítására kapnak lehetőségek a résztvevők.
Elemek, minőségek, polaritás
Állatövi jegyek
Bolygók és egyéb égitestek
Uralmi rendszer
Életterületek, tengelyek
Karmajelölők a születési képletben
Retrográd bolygók
Közrezárt jegyek


Haladó I. tanfolyam indul 2020. októbertől. A képzés helyszíne: Székesfehérvár. Átmenetileg online kurzus indítására van lehetőség, mely kialakítás alatt áll.

A Haladó I. tanfolyam tananyagát fényszögek és fényszögkonfigurációk értelmezése képezi. Elvárt minimális tudásszint: az alapozó tanfolyam tananyagának ismerete, illetve azzal egyenértékű tudás.


Haladó II. tanfolyam indul 2020. októberétől. A képzés helyszíne: Székesfehérvár. Átmenetileg online kurzus indítására van lehetőség, mely kialakítás alatt áll.

A Haladó II. tanfolyam résztvevői megismerkednek a különböző előrejelzési módszerekkel, gyakorolhatják a születési idő pontosítását. Megtanulják a fényszög-fázis rendszert, azaz különbséget tenni két azonos, de eltérő időben létrejövő fényszögkapcsolat között. Ciklusvizsgálatok végzéséhez elméleti és gyakorlati alapot kapnak.Előadások

Átmenetileg online előadásokra lehet csak jelentkezni.
Az előadások célja kezdő asztrológusok számára olyan használható minták és sablonok mutatása, melyek segítik az asszociációs folyamatok beindulását és az elméleti tudás gyakorlatba történő átültetését.

Következő előadás: Közrezárt jegyek és bolygók

Könyvajánló

Az ide kerülő írásokat nemzetközileg elismert asztrológusok szakkönyveiről készítettem azzal a céllal, hogy az asztrológiát tanulók érdeklődését felkeltsem az általam ismert és legjobbnak tartott tanulmányokra. Remélem sokan kedvet kaptok a színvonalas szakkönyvek elolvasására.
A kezdő és haladó tanfolyamokon ezeket a könyveket használom oktatási “alapanyagként”.

Alapozáshoz ajánlott könyvek

Joanne Wickenburg – A Journey through the Birth Chart

A legalapvetőbb tudnivalókat tárgyalja a könyv. Annak ellenére, hogy ez már a sokadik ilyen jellegű könyv volt, amit olvastam, sajátos gondolatmenete révén még mindig tudott újat adni. Igazán élvezetes olvasmány, nagyban hozzásegít a tanultak helyre rakásában. Alapkönyv.

Joanne Wickenburg – Your Hidden Powers

Ebben a könyvben sokat olvashatsz a közrezárt jegyekről és bolygókról, valamint a retrográd jelenségről. Feltárásra kerül, mi a következménye annak, hogy egy uralkodó bolygó saját életterület nélkül marad, hogyan éli ezt meg a szülött, miért nehezebb a közrezárt bolygók működtetése és mikor kapnak némi könnyítést ezek a képlet alkotók. A szerző részletesen tárgyalja a retrográd ciklusok fázisait (Közzétettem erről egy rövid kivonatot, a Jegyzetek menü alatt megtalálod). Merkúrtól Plútóig végigveszi a bolygókat, rávilágít, mit eredményez a retrográd helyzet a születési képletben és milyen hatása van egy tranzitáló retrográd bolygónak. Magyar kiadásban ehhez hasonlóval nem találkoztam. Értékes plusz tudást szerezhetsz a könyv elolvasásával, képessé válsz pontosan megállapítani a retrográd ciklusok hosszát és hatását mind a születési képlet mind a tranzitok vonatkozásában, és közelebb kerülsz a bezártak rejtélyes világához.

Hamarosan folytatom a könyvek bemutatását….

Fényszögek és konfigurációk fejtéséhez ajánlott könyvek

Karen Hamaker-Zondag – The Yod Book

Sokkal több van ebben a könyvben, mint a Yod-ok és alkotóinak (kvinkunxok és szextil) tárgyalása. A kvinkunx egy nehéz falat, sokmindent lehet olvasni róla, de részletesen ritkán tárgyalják. Ebben a könyvben órákon át olvashatsz értékes és hasznos gondolatokat a fényszög működésével kapcsolatban. Emellett helyet kaptak a könyvben a fényszögtelen planéták is. Tisztázásra kerül, mit is értünk fényszögtelenségen és mit eredményez a szülött életében egy aspektálatlan planéta. Mivel a Yod fontos feladatainkra hívja fel a figyelmet, érdemes foglalkozni velük és törekedni arra, hogy minél jobban megértsük őket.

Tracy Marks – Planetary Aspects: An Astrological Guide to Managing Your T-Square

Óriási élmény volt ezt a könyvet olvasni. A T-kvadrát fejtésének elsajátítása mellett közelebb kerültem az oppozíciók és a kvadrátok fejtéséhez. Megvilágítódott a fokális (csúcs vagy apex) bolygók kiemelt szerepe az életünkben. Akinek nincs a születési képletében T-kvadrát, az sem úszhatja meg annak megélését. Progresszióban kialakulva hosszú időre, másokkal kapcsolódva a kapcsolódás idejére mindenképp találkozunk a T-kvadrát kihívásaival.

Pauline Edward – Astrological Crosses in Relationships

Hamarosan folytatom a könyvek bemutatását….

Előrejelzéshez ajánlott könyvek

Howard Sasportas – The Gods of Change és
Sebastian Wingarden – Cracking Pluto

Ha tanácsolhatnék valamit előrejelzést tanulóknak, az az lenne, hogy a tranzitokkal való ismerkedést ezzel a könyvvel kezdjék. A szerző időrendbe állítja a tranzitok hatásaira adott válaszainkat, részletesen bemutatja mikor miért minek kell történnie. Három nagy falat van a könyvben: az Uránusz, a Neptunusz és a Plútó tranzitok. Az egyik legjobb könyv, amivel valaha találkoztam. Olvasása közben nem tudtam nem elkezdni a Cracking Pluto c. könyvet, ami amilyen vékony, olyan gazdag információ forrás életünk nagy kihívásával kapcsolatban. Az önmagához kvadrátot vető Plútó hatása rendkívül erős. Hamvainkból támadunk fel a folyamat végére és a legtöbbször egészen másokká, önmagunkká válunk. A mai gyerekek a Plútó elliptikus keringési pályájának köszönhetően igen későn vagy egyáltalán nem élik meg ezt a tranzitot. Ez nagyon fontos információ az ő személyiségfejlődésüket illetően, és magyarázatul is szolgál, miért olyanok, amilyenek…..

Mary Fortier Shea – Planets in Solar Returns

Napvisszatérés fejtéséhez készült a könyv. Olvasmányos, könnyű a nyelvezete, és nagyon szépen felépített az egész mű. Összefüggéseiben mutatja be a bolygók ciklikus mozgását, ami rámutat arra, hogy a Napvisszatérés képlet értelmezését nem érdemes egy évre leszűkíteni egy előrejelzés elkészítésekor. A mikor miért mi fog történni kérdésekre csak akkor találunk érdemleges és racionális választ, ha vissza és előre is tekintünk. A fent említett Howard Sasportas könyv mellett ezt a könyvet tartom a másik előrejelzéses alapkönyvnek.

Carol Rushman – The Art of Predictive Astrology                

Armand M. Diaz, Ph.d. – Separating Aspects

Michael Erlewine – Full-Phase Aspects

Hamarosan folytatom a könyvek bemutatását….

Karmikus témákat feszegető könyvek

Ruth Aharoni – Karmic Astrology

Celeste Teal – Lunar Nodes

Barbara Hand Clow – Chiron

Agneta Borstein – Moon’s Nodes

Zane Stein – Essence and application: A view from chiron

Hamarosan folytatom a könyvek bemutatását….