Pályaorientáció

Vargabetűket írni az életben nem égbe kiáltó bűn. Sokkal nagyobb hiba olyan irányba terelni valakit, olyat erőltetni, amely nem teszi lehetővé vagy akár hátráltatja a veleszületett tehetségek, képességek kibontakoztatását.

A születési képlet minden fontos információt tartalmaz a szülöttről, erősségeket és gyengeségeket, adottságokat és hiányosságokat. Informálódhatunk az alapvető működési mechanizmusokról, azaz kapcsolatépítés, közösségi szerepvállalás, kezdeményező készség, önkifejezési módok, kitartás képessége, ambíciózusság, értékrend, pénzkereseti lehetőségek, tanulási képességek, tehetségek, alkalmazkodási képesség, önállósági törekvések jellege, hivatástudat, ideális munkavégzés körülményei és módja, stb.

Ez az elemzés segítséget nyújt iskola-, és különórák választáshoz, pályaorientációhoz.