Retrográdok

Retrográd jelenség

A születési képletben a retrográd zónában haladó direkt mozgású bolygó az ugyanúgy direkt mozgású, de a direkt zónában haladó bolygóhoz képest eltérő karakterisztikájú viselkedést jelöl. Hogy melyik zónában található a kérdéses bolygó, a retrográd zónahatárok meghatározása után állapítható meg. Ha ezzel a ciklusbeli elhelyezkedéssel kiegészítve értelmezzük a bolygó által képviselteket, finomítani tudjuk a jellemzést, árnyaltabb képet kapunk a viselkedésmódokról, szükségletekről.

Más ciklus jellemző a Föld és a Nap között elhelyezkedő Merkúrra, Vénuszra, és más ciklus jellemző a Földön túli bolygókra.

Inferior bolygók keringési pályái

Superior bolygók keringési pályái

Akkor látunk egy planétát retrográd mozgásúnak, amikor keringési pályájának arra a pontjára ér, amely legközelebb van a Földhöz, emiatt nagyon is személyes szintű a folyamat. A személyes retrográd bolygók napi szinten hatnak. Az Uránusz, Neptunusz, Plútó retrográd időszakai azért nem olyan drámaiak, mint a többi, Földhöz közelebbi bolygók retrográdjai, mert „átlapolódnak”. Az egyes – retrográd mozgáshoz kapcsolódó – szakaszokban viselkedésbeli, működésbeli változások tapasztalhatóak. Amikor a bolygó kimegy a retrográd zónából, nincs szükség befelé nézésre, nem kell definiálni az energiákat abból a szempontból, hogy miben egyedi / más a „normálishoz” képest.

Merkúr és Vénusz bolygók esetén inferior együttálláskor, Mars és a Föltől egyre távolabb bolygók esetén oppozíciós állásban látjuk retrográd mozgásúnak a bolygókat.

Az inferior együttállás létrejöttekor, a Merkúr és a Vénusz (az inferior planéták) retrográd irányban mozogva együttállást alkotnak a Nappal. A Földről szemlélve úgy látjuk, hogy a Merkúr és a Vénusz elhaladnak a Nap előtt, míg superior együttállás esetén úgy tűnik, elbújnak a Nap mögé.

A Mars és attól távolabb elhelyezkedő bolygók oppozícióban állnak a Nappal és szintén retrográd mozgásúak.

Állomások és azok főbb jellemzői

1. Direkt mozgás direkt zónában Spontán megnyilvánulás 
2. Direkt mozgás a zónahatáron   Körültekintés, óvatosság, protokollok integrációja
3. Direkt mozgás a retrográd zónában   Erős késztetés cselekedni mindenáron, hirtelenség, füstbement tervek
4. Álló helyzet a retrográd zónában   Padlógáz és satufék egyszerre
5. A retrográd zóna első szakasza   Vágy a többre, profibbra, tökéletesebbre, hiányérzet, szükségletek felismerése, szubjektív szakasz
6. Felezőpont Kritikus állapot, szubjektívből objektívbe, zavarból megértés
7. A retrográd szakasz második fele   Kimeneti módok megtalálása, objektív szakasz
8. Álló helyzet a retrográd zónában   Kiszabadult energiák a rajtvonalon
9. Direkt mozgás a retrográd zónában zónahatárig A bolygó által jelölt archetípus tiszta, spontán megnyilvánulása

Legerősebben a személyes bolygók retrográd időszakait érezzük meg.

Minden esetben fontos vizsgálódási szempont, hogy a szülött mely életterületein halad át a retrográd bolygó, milyen jegyben jár ekkor, és érint-e valamilyen képlet pontot (tengely, égitest, felezőpont). A retrográd mozgás vizsgálandó a születési képlet bolygói esetében is. Fentiek alapján látható, hogy két direkt vagy két retrogád mozgás között jelentős különbségek vannak kifejeződésben.

*Kivonat a Haladó II. tanfolyam oktatási anyagából

Források:
Joanne Wickenburg: Your Hidden Powers
Joanne Wickenburg: A Journey through the Birth Chart