Szekunder direkció

Szekunder direkció

Születési képleted megmutatja, mire születtél. Lehetőségeid a tapasztalásra, fejlődésre az életed során saját időzített programod szerint aktualizálódnak. Hogy mikor miért mi történik, ezt segíti megérteni a szekunder direkció. Tranzitban az első 90 nap megmutatja életed első 90 évét. Arról ad tájékoztatást, milyen körülmények alakulnak évenkénti lebontásban. Az ugyan nem derül ki, hogy mit fogsz csinálni, mi fog történni, de megtudható, hogy hogyan és milyen terv szerint tudsz fejlődni, válsz képessé a benned rejlő lehetőségeid kibontakoztatására. Az eseményeket sokkal könnyebb megérteni a szekunder direkciós (innentől progresszió) állások ismeretében. Ami ebben a 90 napban történik, egy archetipikus ütemterv tudatosságod növekedéséhez. A lélek fejlődni született, de fejlődni csak tudatossággal lehet. Minél tudatosabb vagy, annál inkább Te irányítod az életed. A tudatosság kulcsa pedig a lélek képessége a kibontakozásra, melynek révén teret kap, hogy megnyilvánulhasson. 

A szekunder direkció a fejlődés általános folyamatát jelképezi, amin végig haladsz, amin keresztül tudatosságod, sorsod, cselekvőképességed fejlődik. A szekunder direkció a növekedés és megvalósítás összehangolt rendszerét mutatja. A Hold járása szabályozza, mikor mi kerül reflektorfénybe.

Két ciklusa van a Holdnak, ami meghatározó: a havi Újholdak és a 27-28 éves progressziós ciklus. Az életet a Nap jegyváltásai és a progressziós Újholdak osztják fel fejezetekre.

Progressziós ciklusok

Az Újhold szimbolizálja az igényt a növekedésre, megvalósításra. Az impulzus (inspiráció) a Naptól érkezik a Holdhoz, amikor együttállnak. A ciklus első felében ez az impulzus kiárad, így válik lehetővé, hogy konkrétan manifesztálódjon az energia, ami keletkezett. Lehet ez egy viselkedés, érzés, gondolatminta, társas kapcsolat, munka… Az új ciklus nem harangszóra indul. Sokkal inkább fokozatosan fejlődik. Nem egy aktuális téma nyer teret, hanem egy lehetőség bontakozik ki, amit táplálni kell, hogy egyszer majd gyümölcsözzön. A ciklus elején még ott vannak a kísértetek: be nem fejezett ügyek, mérgező maradványok, vagy melléktermékek a múltból. Ezeken túl kell lépni, le kell őket győzni, semlegesíteni vagy integrálni kell őket az újonnan induló ciklusban, hogy a Telihold egészségesen tudjon kulminálni.
A progressziós ciklus emelkedő (első) feléhez az 1-2-3-4 fázis tartozik, ami a formaépítés időszaka. A hanyatló (második) feléhez az 5-6-7-8 fázis tartozik, ami a tudatosodást hivatott szolgálni.

Progressziós fázisok

1.Negyed (1-2)

Kulcsszavak: keletkezés, független növekedés, új életirány kialakulása (párhuzamosan zajlik a múlttól való különválással), lelkesedés.

Egy új időszámítás veszi kezdetét, egy új ciklus indul a progressziós Nap és progressziós Hold együttállásakor. Fokozatosan fedezed fel az aktuális ciklus határait és speciális célját. Míg maga az 1. fázis arra hivatott, hogy megszabadulj a múlt tehetetlenségétől és nyomásától, felülkerekedj azon, addig a 2. fázis már az ígérkező lehetőségé. A vágy felerősödik benned a beteljesedés felé. Lelkesedésed egyre nő.

2.Negyed (3-4)

Kulcsszavak: cselekvés, törekvés, küzdés, erőfeszítés

Krízis állapot. A döntést már meghoztad legbelül, és együtt élsz vele. Az új irány stabilan megvan, törekszel ennek megfelelően élni és alakítani az életed. Rendkívül aktív, kreatív, cselekvő-építő időszak.

3.Negyed (5-6)

Kulcsszavak: véghezvitel, megvalósítás, irányváltás, tudatosodás

Ez a ciklus csúcspontja. A ciklus fő célja az, hogy a formaépítés során aktiválódó tehetségeid és képességeid fejleszd a lehető legnagyobb mértékben.

Ideális esetben a csúcsra jutsz azon a téren, amibe a rengeteg energiát befektetted az elmúlt időszakban. Már jönnek az eredmények, beérik a befektetett munka, véget ér az építő szakasz, hogy elkezdődhessen a tudatosodás. Idáig teljes mértékben lefoglalt a formaépítés, a teremtés folyamata. Tisztán és reálisan látszik, hogy mit hoztál létre. A Nap mutatja önmegvalósítási késztetésed, a Hold mutatja vágyaid (életterület és jegy) és érzékenységed mibenlétét. Rengeteget fejlődtél, miközben elértél oda, ahol most vagy. Ha tehát a belső hangot és az impulzust követted, akkor ego és lélek oldalon is kiteljesedtél, ennek köszönhetően nagyon elégedett lehetsz. A formák, amiket felépítettél a ciklus első felében, kielégítik azon szükségleteidet, amiért létrehoztad őket.

Ha csak magát a formát fejlesztetted, aminek mindössze az előidézés szerepe volt szánva, akkor nem hoztad ki magadból a potenciált, nem fejlődtél, csak meglévő eszközeiddel operáltál. Úgy is lehet mondani, hogy a cikluson belül az első szakaszban csak személyes szintű célokat szolgáltál (az eredmény csak a földi síkon értelmezhető értéket képvisel, magasabb rendűt viszont nem) vagy mások elvárásai és értékrendje szerint cselekedtél, azaz eltértél a sugallattól, akkor csak egofejlődésről beszélhetünk, lélekfejlődésről nem (vagy csak csekély mértékben). A tehetséget, képességet miközben használod, fejleszteni is kell. Ha nem így teszel, elpazarlod azt. Végül csalódottá válsz, és haszontalannak tűnik amit csináltál, tevékenykedésed nem hozza meg a várt eredményt. Megfogalmazódik benned, felteszed a kérdést, hogy minek csináltad ezt, nem erre vágytál.

Példa a nemcsak személyes szintet kielégítő formateremtésre, ahol a személyes szükséglet egy jellegzetes emberi szituáció vagy élet-probléma megoldása: pl. munkanélkülivé válsz…
Azt a módozatot, amely révén értékes, egyedi értéket képviselő munkaerővé vagy képes fejlődni, alkalmazhatóvá teszed egy nagyobb, társadalmi, kulturális mintához.

Bármelyik állapot igaz rád (elégedett vagy csalódott), az építkezés, a lehetőségek kiaknázásának időszaka lezárult és ezzel egyidejűleg megkezdődött a visszatekintés. Csökken a kreativitás, lendület, felszínre kerülnek a hibák, összefüggések válnak világossá, mögöttes és felettes tartalmak, jelentések fogalmazódnak meg benned. Ez a folyamat a tudatosodás. Az energia már nem kifelé irányul.

4.Negyed (7-8)

Kulcsszavak: Újraorientálódás, elengedés

Ez az időszak is hozhat szenvedést, csak ez annak a megértéséből származik, hogy el kell engedni a magát a megalkotott formát, közben pedig meg kell látni, mi minek az alapja. Szélesebb társas részvétel kell kezdődjön ebben a fázisban. Amit tanultál a ciklus első felében, azt elkezded átadni. Tudásod így mások is hasznosítani tudják.

A záró időszakban a cselekvésnek nincs jelentősége, tudatában vagy a történtek értelmének, céljának. Krízis időszakot élsz, amikor a világnézeted, gondolkodási módod, értékrended változik jelentős mértékben a ciklus tapasztalásainak következményében. Azt fogod elutasítani a régiből, ami nem harmonizál az új tudatosságoddal, ami megértéseid révén érvényességüket, igazságukat vesztetté váltak. De ha nem is vetsz el nézeteket, akkor is minimum megkérdőjelezed azokat. Bármelyik történjen, a krízist, ami ezzel az időszakkal együttjár, nem kerülheted el.

Mielőtt az új energia beköszönne, egy záró-nyitó időszakon mész keresztül. Az egész a gyümölcseltevéshez hasonlítható leginkább. A gyümölcs-üveg-konyha a megteremtett forma és körülmények. A mód, ahogy befőzöl, a tapasztalat révén szerzett tudás. A befőtt, amit a polcra teszel az esszencia, amit te alkottál az összes összetevő felhasználásával… és amikor szükség lesz rá, csak elő kell venni a túlélést biztosító tartalékot. Ez lesz a következő ciklusod alapja.

Radix Holdfázis

A születéskori Nap-Hold fényszögkapcsolatod attól függ, hogy a Hold havi ciklusának melyik napján és hány órakor születtél.
Ez az állás, kapcsolódás jelöli, hogy milyen életre születtél. Meghatározza az életed ritmusát, megmutatja, hogyan valósítod meg önmagad, mi a szerepe és feladata a történéseknek a fejlődésedben.

A progressziós fázisok és a születéskori Nap-Hold kapcsolat jellegének értelmezését a Haladó II. csoporttal tanuljuk.

Források:
Dane Rudhyar: The Lunation Cycle