Alapozó

ASZROLÓGIAI ALAPOK

ELEMEK

 

A szubjektivitás/objektivitás alapvető megnyilvánulási módjai köthetőek az elemekhez, azaz azt mutatják, hogyan tájékozódsz, hogyan ismered meg a dolgokat, hogyan projektálod magad a világra, miben gyökerezik a saját valóságod.

Az erősen levegő hangsúlyos ember a fellegekben jár, a kapcsolódás a lényeg számára, nem az egyetértés vagy együttérzés. Olyan ideákkal, ötletekkel foglalkozik elsősorban, amelyek még nem materializálódtak. Ennek köszönhetően kiváló tervező. A túl erős, szüntelenül zajló mentális folyamatok megterhelik a központi idegrendszert, melynek következménye a lelki egyensúly megbillenése. Olyan megterhelő fizikai munkára van ilyenkor szüksége, ami mellett nem jut energiája az elme fokozott szintű működtetésére. Az ilyen ember gyakran megfeledkezik az evésről, a testápolásról, és az érzelmi folyamatok fontosságát is figyelmen kívül hagyja.

Ha a szülött levegő hiányos, nehezen talál szavakat, hogy kikommunikálja a mondandóját, ettől szenved. Ettől az igénye még megvan az önkifejezésre, csak nem megy neki. Nehéz dió számára az objektív szemlélet, sokkal szubjektívebb, nehezen távolodik el a saját benyomásaitól, nehezen talál perspektívát. Nehezen fogadja be az új szellemi információkat, áramlatokat. A gondolkodás egy helyben ragad, nem tudja döntésig vinni a folyamatokat. Szellemileg így egy helyben topog. Belső elszigeteltségben él, mivel nem tud kapcsolatot teremteni másokkal. Sokat van emiatt egyedül, miközben éhezik a kapcsolatokra. Tapasztalatait nem tudja szavakba önteni.

Gondolkodó típus: Levegő

Levegő elem pozitív kifejeződési lehetőségei

kiváló kommunikációs-, nyelvi-, és írásbeli képességekkel rendelkezik, objektív, összekötő és közvetítő típus, szenvtelen, interaktív, pártatlan, emberi kapcsolat központú, perspektív, koordináló, aktív gondolkodó, liberális gondolkodású, kiegészítő, érdeklődő, kíváncsi, tárgyilagos, barátságos, barátkozó, tudáskereső, szellemileg élénk, megértő, elvont érvelési képesség, rugalmas, együttműködő, elemző, alkalmazkodó, kapcsolatépítő

Levegő elem negatív kifejeződési lehetőségei

szétszórt, nem gyakorlatias, hideg, rideg, dekoncentrált, szenvtelen, közönyös, nyugtalan, nyughatatlan, alaptalan, tájékozatlan, távolságtartó, zárkózott, elvont, ideges, ideggyenge, könnyelmű, személytelen, instabil, bizonytalan, testetlen, felszínes, felületes, következetlen, meggondolatlan, nem kitartó, könnyen feladja, társadalmi pillangó, nem lehet lekötni, túlmagyarázó,szószátyár, dumagép, önfejű, fontoskodó, könnyen fókuszt veszt, nehezen kommunikál, dogmatikus, nehezen meggyőzhető, a földtől túlzottan elrugaszkodott

 

Érzékelő típus: Föld

Föld elem pozitív kifejeződési lehetőségei

praktikus, szorgalmas, iparkodó, elszánt, eltökélt, realista, hatékony, eredményes, szívós, józanul gondolkodó, módszeres, akaraterővel telített, konkrét, szilárd, produktív, türelmes, megalapozott, célorientált, nyugodt, magabiztos, mértékletes, óvatos, elővigyázatos, stabil, állandó, felelősségteljes, hagyományőrző, visszafogott, megbízható, fogékony, egyenletes, állhatatos, érzékelésre alapozó, biztonságra törekvő, kitartó, fizikailag aktív, erős, elkötelezett, megszokásokhoz ragaszkodó

Föld elem negatív kifejeződési lehetőségei

rugalmatlan, tétlen, tunya, rezignált, merev, szigorú, lomha, utánzó, mozdíthatatlan, letargikus, túlzottan óvatos, ellenáll a változásnak, kényszeres rutin ember, pesszimista, korlátolt, lassú, gürcölő, melankolikus, szűk látókörű, túlzottan konformista, földhöz ragadt, csak egy nézőpontot ismert, bürokratikus, lemondó, érzékszervi érzékelés rabja, ihletettlen, túlzottan anyagias, makacs, nem eredeti, kapzsi, mohó, akaratos, túlzottan perfekcionista, önkényeztető, önző, aggodalmaskodó, dogmatikus, fukar, birtokló

 

A földhangsúlyos ember számára nagyon fontos, hogy megtalálja helyét a világban. Célokat fogalmaz meg, melyeket kitartásának köszönhetően el is ér. Erős az anyagi sík fontossága. Az itt és most mindennek az alapja, stabilitásának záloga. Csak az van, az létezik, ami minden bizonyossággal érzékelhető valamelyik érzékszervével. A formák világában él. Szépérzéke, arány-érzéke fejlett. Valósághűen ábrázol, nem fantáziál, ez nem tartozik az erősségei közé. Szívós, alázatos, sohasem erőszakos, de kiáll magáért. Óvatos, az önvédelem erősen jellemző rá. Mindenért keményen megdolgozik.

A földhiányos ember ezzel szemben nehezen találja meg a helyét és nehezére esik a földi síkon önállóan helytállni. Az érzékszerveivel érzékelt valóságot megkérdőjelezi, beállíottságának megfelelően átírja, ezáltal nem tud racionális, valósághű lenni. Nehezére esik elvégezni a kitartást, monotonitást igénylő feladatokat, rutinokat. Hiányzik a produktivitás az életéből, képtelen a felhalmozásra, a meglévő megőrzésére. Gyakran adja fel hamarabb, minthogy az első eredmények megérkeznének, ezért ritkán éri el a kitűzött célt.

 Intuitív típus: Tűz

Tűz elem pozitív kifejeződési lehetőségei:

kalandos, merész, melegszívű, ihletett, motivált, lelkes, úttörő, (előre)haladó, inspiráló, túláradó, kezdeményező, önkifejező, bátor, élénk, ön-motivált, ambíciózus, drámai, örömteli, vidám, cselekvés-orientált, kreatív, optimista, szabadságkereső, intuitív, jövő-orientált, nagylelkű, bőkezű, romantikus, önmagába vetett hite van, nyitott, idealista, magabiztos, közvetlen, világító, kivilágló, individualista, őszinte, spirituális, spontán, egyenes, látnok, látomásos, játékos, egészséges szexualitása van

Tűz elem negatív kifejeződési lehetőségei:

énközpontú, hiperaktív, túlságosan intenzív, túlzottan magabiztos, impulzív, képtelen leállni/pihenni, önbecsapó, féktelen, következetlen, követelőző, rossz határérzet, tolakodó, rámenős, nem befogadó, nyughatatlan, erőszakos, másokra érzéketlen, izgatott, felkavart, alkalmatlankodó, vágyai által vezérelt, instabil, bizonytalan, túl erősen közeledik, csak a saját útját tudja járni, túl gyors, szeszélyes, túlzottan temperamentumos, meggondolatlan, dühös, haragos, nem praktikus, robbanékony, alaptalan, megalapozatlan, túlhajtja magát, kapkodó

 

Tűzhiány esetén a szülött alacsony életenergiával rendelkezik, lendülethiány és bátortalanság jellemzi,  pesszimizmusra hajlamos. Nehezen mobilizálja az energiáit, nem képes a kreatív megnyilvánulásra, inspirálatlan. Tűz nélkül éhezik a szülött a szeretetre, figyelemre, megerősítésre. Többet vár a kapcsolataitól, mint amit mások adni tudnak. Ha kevés a tűz, attól még lehet valaki aktív, de a belső szikra, a vitalitás és a kezdeményező készség hiányzik.

A tüzes dominanciájú ember számára fontos a hatékony önkifejezés. Előfordul, sőt gyakori, hogy annyira el van foglalva azzal, amit mondani akar, hogy nem veszi figyelembe annak a gondolatait, akihez beszél. Emiatt nem tud olyan kapcsolatot létesíteni, amire vágyik. A csalódás önkontrollt eredményez, de a féken tartott energiákat csak bizonyos ideig lehet elfojtani. A felszínre törő visszafojtott tűz energia drámai kitörések formájában nyilvánul meg. A szexualitás területén is kialakulhatnak túlzásokból származó konfliktusok. A folyamatos maxi-gázon élő tűzhangsúlyos ember hajlamos a kiégésre, ugyanakkor ez a típus tud leginkább élni a lehetőségekkel.

A vízhangsúlyos érző típusú szülött mindent megél lelki síkon, amivel találkozik. A megfoghatatlan, érzékszervekkel nem „fogható” tényezők hangsúlyosan jelen vannak életében. Hangulata érzelmi állapotától függ, így létállapota is. A tudatalatti folyamatok erősek, melyet pozitívan használva a pszicikai értelemben vett fogékonysága és az intuíció magas szintre fejleszthető. Egy érzelmi szinten fejlett szülött teljesen át tudja érezni mások helyzetét és érzéseit.

A vízhiányos szülött nehezen nyilvánítja ki érzéseit, igyekszik távol maradni azoktól. Mivel képtelen a másikra ráhangolódni, úgy gondoskodik, ahogy szerinte helyes, szükségszerű. Nem hallgat a megérzéseire, együttműködése racionális alapokon nyugszik vagy belső meggyőződés eredménye. Érzelmi játszmákkal nem lehet hatni rá. Nem ragad bele depressziós állapotokba, nem ismeri az érzelmi viharokat, nem úszik a boldogságban. Nem tud érzelmi közösséget vállalni, határokat feloldani önmaga és mások között. Nem tud feltétel nélküli lenni.

Érző típus: Víz

Víz elem pozitív kifejeződési lehetőségei

érzésközpontú, együttérző, beleérző, önvédelmező, könyörületes, biztonságközpontú, érzékeny, privát, nonverbális érzékelés jellemzi, múltőrző, ráhangolódik a láthatatlanra, gondozó/gondoskodó, idealista, segítőkész, képzeletgazdag, megőrző, odaadó, intuitív, spirituális, áldozatkész, határokat feloldó, feltétel-nélküli, érzelmi kötések kiakítója, érzelmi biztonságot nyújtó

Víz elem negatív kifejeződési lehetőségei

túlságosan szubjektív, zárkózott, zavaros, erőteljes érzelmi hullámzás, titkolózó, szimbiotikus, társfüggő, hiperérzékeny, megközelíthetetlen, regresszív, túlzottan emocionális, visszatartó, múltba kapaszkodó, szeszélyes, túlzottan óvatos, elővigyázatos, érzelmi mocsárban megragadó, passzív, túlzottan aggodalmas, kiábrándult, irracionális, kényszeres, önsajnáló, határozatlan, könnyen befolyásolható, érzelmileg túlterhelt, félénk, sodródó, céltalan, borongós hangulatú, valószerűtlen, depresszív

MINŐSÉGEK

 

A minőségek elsődlegesen azt határozzák meg, hogy hogyan találkozik a szülött, hogyan néz szembe a dolgokkal, problémákkal, helyzetekkel.

Kardinális

Kezdeményez

Változó

Várakozó álláspontra helyezkedik

Fix

Ellenáll a változtatási kényszereknek

Helyeslést keres

Önértékelési alapot keres

 

Garanciát keres

Fejlődési spirálok

A Kos szelf-je a Rákban fontolóra kell vegye a családot, a Mérlegben meg kell találnia a partnerkapcsolatokhoz nélkülözhetetlen egyensúlyt és egyesülni a másikkal, a Bakban pedig meg kell találni az élet értelmét és célját földi értelemben.

A Bika önértékelése tesztelés alatt áll, amikor megmutatja a világnak az Oroszlánban, hogy mit becsül, mi fontos, mi számít (értéknek). A Skorpióban megtisztul, és a Vízöntőben túllépi az átlagos, mindennapos tapasztalások határait.

Az Ikrek tapasztalásai adják az alapját a Szűz együttműködéseihez és túléléséhez. A Nyilasban a Szűz tudása adja az alapját a széleslátókörű tudásnak, amely a Halakban árad szét az univerzális hálóban.

 

POLARITÁS

Ha két kapcsolódó bolygó azonos polaritású, akkor ugyanolyan természetűek és így egyetértenek abban, hogy mi a legjobb megoldás: cselekedni azonnal, vagy várni inkább. Ilyenkor könnyebb kezelni az eltérő orientációt*.

Pozitív-aktív -kiáradó-yang energia

Kezdeményezés, cselekvés orientált. Alapvető szükséglete, hogy csináljon valamit, várakozás helyett cselekedjen. Szereti az irányítást a kezében tartani. Tűz és levegő elemek tartoznak ide.

Negatív-passzív-befogadó-yin energia

Idő kell neki a reakcióhoz. Először szétnéz, vizsgálódik, majd megállapítja, hogy mi romlott el. A cselekvéssel mindig vár, nem kapkod. Sokkal inkább reaktív, mint kezdeményező. Föld és víz elemek.

*Orientáció: hogyan tudatosodik benned egy esemény, helyzet, mi a valóságod (alapja: érzések, gondolatok, érzékszervi észlelés, belső meggyőződés).

JEGYEK

A valamely jegyhez kapcsolódó elem arra vonatkozóan tartalmaz utalást, hogy az abban a jegyben született illető a tudatosságnak és a közvetlen érzékelésnek melyik típusához hangolódott hozzá.

TŰZ JEGYEK

Energiakibocsátó létforma; lelkesedés, hit, lendületesség, önkifejezés elfokozott vágya

Nagy lelkierő, magas fokú önbizalom, kiapadhatatlan erő, nyíltszívű őszinteség, sugárzó energia, látványos türelmetlenség, kezdeményezőkészség

 

 LEVEGŐ JEGYEK

Intellektuális típusú érzékelés, létforma és önkifejezés; igény az emberek között kapcsolatra, geometriai jellegű és absztrakt gondolkodás

Létezés az intellektus által, vizualizáció, racionalitás, függetlenség és a dolgok felülről való szemlélése, vágyódás arra, hogy megértsék

 

VÍZ JEGYEK

Érzékenység, felelősségérzet, együttérzés, nyugtatás, gyógyítás, tudatalatti valóság érzékelése, intuíció, tisztaság és  megtisztulás, pszichikai fogékonyság, mély empátia, diszkréció és zárkózottság, képesség mások odaadó szolgálatára, igény a lelki társakra

Mély érzelmek világa a vad szenvedélytől a határtalan szeretetig

Belső nyugalmukban létezve tudnak elmélyülni és tisztán érzékelni

Legmélyebben rejtőző vágyaik akkor tudnak a felszínre törni, ha kívül tudják rekeszteni a külső hatásokat

FÖLD JEGYEK

Tárgyi valóságra való hangolódás, jellemző rá az anyagi világ gyakorlatias kihasználásának képessége, ahhoz ragaszkodnak amit a tulajdon szemükkel látnak vagy amit a gyakorlatias eszük súg nekik

Türelmesebbek és fegyelmezettebbek, mint a többi elem, óvatosak, megfontoltak, ragaszkodnak a kitaposott ösvényhez, általában megbízhatóak

A föld jegyűek számára nagyon fontos, hogy megtalálják a helyüket az életben, mert a legfőbb életcéljuk a biztonság

 

Kostól Ikrekig személyes jegyekről beszélünk, ahol egyszemélyes perspektíva létezik, én vagyok a középpont a centrum, innen vizsgálódok. Ráktól Szűzig közösség alapú, együttműködési tudatosság. Mérlegtől társas jegyek, a perspektíva kibővül.

BOLYGÓK SZIMBOLIKÁJA

Hold

Gondoskodás, empátia, együttműködési készség, érzelmek kifejezése

Nap

Önkifejezés, önmegvalósítás, kreativitás, ego, tudatosság, életerő, vitalitás

Merkúr

Gondolkodásmód, kommunikáció, döntési képesség, érvelés, mentális aktivitás

Vénusz

Harmóniateremtés, örömszerző képesség és örömök megélésének képessége, értékrend, szépérzék

Mars

Konfrontáció, versenyszellem, akaratérvényesítés, agresszió, kezdeményező készség

Jupiter

Expanzió, igazságérzet, jövőkép, optimizmus, lelkesedés, hitbeli elköteleződés, világpolgárság, az idegen kultúrák iránti érdeklődés, filozofikusság

Szaturnusz

Felelősségérzés, racionalitás, hierarchikus rendszerek tisztelete, hagyományőrzés, ragaszkodás a múlthoz, az idő tisztelete, helytállás, célorientáltság, rendszeralkotás, teljesítmény orientáltság.

Uránusz

Szabadságvágy, függetlenségi törekvés, forradalmár törekvések, lázadás a korlátok ellen, kötődések és elköteleződés kerülése.

Neptunusz

Feltételnélküliség, hit a megfoghatalanban, áldozatkészég, elköteleződés, függési hajlam, empátia, művészi hajlam.

Plútó

Regenerációs és transzformációs képesség, okkult érdeklődés, pszichológiai képességek, empátia, hatalomvágy, kontrolláló képesség, erős fókusz, birtoklási vágy, erős érzelmi kötés és kötődés, hangsúly a szexualitáson.

BOLYGÓK A SZÜLETÉSI KÉPLETBEN

Napjegyed ad választ arra, hogy:

miben rejlik létezésed célja, azaz milyenné akarsz válni ebben az életben, hogyan építed a tudatosságod, ki leszel, ha nagy leszel.

 

A Nap életterület szerinti elhelyezkedése megmutatja:

milyen típusú cselekvések és tapasztalások erősítik létjogosultságot, fontosság-érzésed, mi segít építeni a tudatosságod, hol találod meg létezésed célját, mik az alapjai élettervednek, milyen területen találhatsz leginkább önmagadra.

 

A Nap más égitestekkel alkotott fényszögei:

Önkifejezésed befolyásoló tényezők.

 

Holdjegyed ad választ arra, hogy:

mik az érzelmi szükségleted, milyenek az érzelmi reakcióid, mi a kulcsa érzelmi egyensúlyod fenntartásának.

 

A Hold életterület szerinti elhelyezkedése megmutatja:

érzelmi szinten mire reagálsz az átlagosnál erőteljesebben,  mi a kulcsa érzelmi szintű jól-létednek,  milyen életterületeden alkalmazkodsz ösztönösen.

 

A Hold más égitestekkel alkotott fényszögei:

Érzelemvilágod megnyilvánulását befolyásoló tényezők.

 

Merkúr jegyed ad választ arra, hogy:

hogyan működik az elméd, hogyan kommunikálsz, elemzel és tanulsz.

 

A Merkúr életterület szerinti elhelyezkedése megmutatja:

hol kap hangsúlyos szerepet kommunikációs készséged, milyen területen tudod leginkább alkalmazni a rendelkezésedre álló tudást, hol igényelnek tapasztalásaid logikát.

 

A Merkúr más égitestekkel alkotott fényszögei:

Kommunikációdat, gondolkodásmódodat befolyásoló tényezők, mire van hatással gondolkodásmódod.

 

Vénusz jegyed ad választ arra, hogy:

hogyan vonzod be a vagyont, mi az a minőség az életedben, amit nagyra tartasz, tisztelsz.

 

A Vénusz életterület szerinti elhelyezkedése megmutatja:

hol építesz személyes és relatív/viszonylagos értékeket, milyen jellegű élmények értékesek számodra, miben leled örömöd, mihez vonzódsz.

 

A Vénusz más égitestekkel alkotott fényszögei:

mi befolyásolja értékteremtő, örömöket szerző-, megélő képességed és mire van hatással értékrended

 

Mars jegyed ad választ arra, hogy:

hogyan működnek „agresszív” ösztöneid, hogyan szállsz harcba azért, amire vágysz, amit el akarsz érni.

 

A Mars életterület szerinti elhelyezkedése megmutatja:

mi jellemzi cselekvőképességed, önérvényesítésed, akaratod működtetését, mik a motivációid ezen a téren.

 

A Mars más égitestekkel alkotott fényszögei:

mi befolyásolja cselekvéseidet, mit befolyásol akaratod.

 

Jupiter jegyed ad választ arra, hogy:

hogyan tudsz kiteljesedni személyes és társadalmi szinten.

A Jupiter életterület szerinti elhelyezkedése megmutatja:

tapasztalásaid azon területeit, amelyek kiteljesedést eredményeznek.

 

A Jupiter más égitestekkel alkotott fényszögei:

hogyan befolyásolja személyiséged elköteleződésed és felsőszintű tudásod.

 

Szaturnusz jegyed mutatja, hogy:

melyik minőség az, amit strukturálni kell, és hogy, hogyan építed társadalmi tudatosságod, meggyőződésed.

A Szaturnusz életterület szerinti elhelyezkedése megmutatja:

ahol jól definiált határok között kell élned és koncentrálnod kell az energiád.

 

 

A Szaturnusz más égitestekkel alkotott fényszögei:

hogyan befolyásolja felelősségérzeted a személyiséged

 

Uránusz jegyed mutatja:

progresszív cselekedeteid jellegét és eredetiséged.

Az Uránusz életterület szerinti elhelyezkedése megmutatja:

ahol szabadulni akarsz a társadalmi merev korlátoktól, ahol az igazi zsenialitásod lakozik, ahol megtapasztalod az izgalmat és a változást.

 

Az Uránusz más égitestekkel alkotott fényszögei:

hogyan befolyásolja személyiséged a különcséged, szabadságvágyad.

 

Neptunusz jegyed jelöli, hogy:

generációdnak milyen  szociális viselkedéseket kell elengedni.

A Neptunusz életterület szerinti elhelyezkedése megmutatja:

ahol személyes vagyont is áldozol, és letörlöd az önös érdekeket, ahol meg kell tanulj hinni az ismeretlenben, ahol az álmaid hatással vannak az életedre.

 

A Neptunusz más égitestekkel alkotott fényszögei:

hogyan befolyásolja feltétlen bizalmad és szolgálatkészséged személyiséged.

 

Plútó jegyed rámutat arra, hogy:

hogy milyen viselkedésmintán, magatartáson kell a generációdnak változtatni, miben kell gyökeresen megújulni.

A Plútó életterület szerinti elhelyezkedése megmutatja:

ahol megtapasztalod az újjászületést és ahol társadalmilag nagyobb szereped van.

 

A Plútó más égitestekkel alkotott fényszögei:

hogyan befolyásolja személyiséged a kontrolláló és megújuló képességed.

 

URALMI RENDSZER

Az uralmi rendszer vizsgálatával fontos információkhoz juthatsz azzal kapcsolatban, hogy melyik életterületen vannak inkább nehézségei a szülöttnek, hol várhatóak sikerek, mi milyen értelemben fontos és mikor várható változás az adott területen. 

 

I. ház

Az I. ház jegye mutatja viselkedésed jellegét, a maszkodat.  Innen tudható, hogyan fejezed ki személyiséged. Az I. ház uralkodója mutatja, hol és hogyan fejlődik az énképed (viselkedésed, melyről mások felismernek).

2. ház

A 2. ház jegye ad tájékoztatást arról, hogy milyen jellegű tehetséggel, belső forrásokkal és leleményességed rendelkezel. A 2. ház uralkodója jelzi, hol és hogyan halmozódnak fel forrásaid és értékeid, hol és hogyan (miért) tudod értékelni magad.

3. ház

A 3. ház jegye mutatja, hogyan használod a tudásod a közvetlen környezetedben, mire tanítanak a körülötted élők, milyen a viszonyod az általános szintű tudás megszerzésének lehetőségéhez A 3. ház uralkodója jelzi, milyen területen és hogyan késztetnek tapasztalásaid mentális működésre, kommunikációra, tanulásra.

IV. ház

A IV. ház jegye ad tájékoztatást érzelmi alapjaid jellegéről, belső érzéseidről magaddal kapcsolatban, melyeknek alapjai a kora gyermekkorban gyökereznek. A IV. ház uralkodója jelzi, hol és hogyan kell fejleszteni és erősíteni érzelmi alapjaidat.

5. ház

Az 5. ház jegye mutatja kreativitásod jellegét, az a minőséged, amit örökül hagysz magad után.  Az 5. ház uralkodója mutatja, hol és hogyan fejleszted kreativitásod.

6. ház

A 6. ház jegye ad tájékoztatást arról, hogy milyen jellegű munkavégzés a legoptimálisabb számodra, hogyan viszonyulsz a napi rutinok elvégzéséhez. A 6. ház uralkodója jelzi, hol és hogyan hasznosítod magad.

VII. ház

A VII. ház jegye mutatja, milyen a hozzáállásod a másokkal való együttműködéshez. A VII. ház uralkodója jelzi, milyen területen és hogyan kötsz leginkább kompromisszumot, hol fontos az egyensúly és figyelsz másokra.

8. ház

A 8. ház jegye ad tájékoztatást arról, hogy milyen a hozzáállásod a szükséges és jelentős változásokhoz, ahogy keresztülmész azokon, és milyen viselkedések változnak a folyamat során. A 8. ház uralkodója jelzi a változást eredményező cselekvések helyét és módját.

9. ház

Az 9. ház jegye mutatja filozófiai elveid jellegét, és hozzáállásod a növekedés lehetőségéhez.  Az 9. ház uralkodója mutatja, hol és hogyan stimulálnak a tapasztalások a látóköröd bővüléséhez, és vezetnek az élet alapelveinek magasabb megértéséhez.

X. ház

A X. ház jegye ad tájékoztatást arról társadalmi jóhíredről, közösségi énedről, szerepvállalásodról. A X. ház uralkodója jelzi, hol és hogyan kell az energiáidat arra fókuszálni, hogy társadalmi alapokat építs. Itt teszel szert tapasztalásokra, amelyek hatnak a hírnevedre, elfogadottságodra.

11. ház

A 11. ház jegye mutatja csoportos céljaid jellegét, és hozzáállásodat mások problémáihoz. A 11. ház uralkodója jelzi, hol és hogyan fejlődik csoport-tudatosságod, hol keletkeznek azok az élmények, amelyek a jövő lehetőségeit tárják fel számodra.

12. ház

A 12. ház jegye ad tájékoztatást a múltadról, amitől menekülsz, szociális szolgálatod jellegéről, arról a megnyilvánulási módtól, amit nem tudsz magadban elfogadni.  A 12. ház uralkodója jelzi, hol és hogyan teljesíted be a lélek késztetését, arra vonatkozóan, hogy a nagy egész részévé válj, abban közreműködj.

KARMAJELÖLŐK

 
Karmatengelyek

 

A karmatengelyek, avagy Leszálló és Felszálló Holdcsomók életterületek és jegyek szerint hordoznak alapvető információkat azzal kapcsolatban, hogy miben és hogyan nyilvánulunk meg spontán, mihez nem kell semmilyen erőfeszítést megtennünk, mi a lehető legtermészetesebb megnyilvánulás számunkra. Lényegében a komfortzónánkról és az örökös “B” tervről beszélünk akkor, amikor a Leszálló Holdcsomónkat boncolgatjuk.

A Felszállónk ezzel szemben azt a minőséget és életünk azon területét jelzi, ahol a tudatosság segítségével úgy próbálunk meg létezni és működni, hogy semmi sem megy könnyen. Mindig a Leszállónk jelezte képességek és területek ellentétére kell gondolni. Hívjuk ezt az “A” tervnek, ami a nehezebb, de célhoz vezető utat mutatja, és ami egyértelműen a komfortzónánkon túlra visz.

A fejlődés abban rejlik tehát, hogy át tudjunk váltani a Leszállóból a Felszállóba. Ennek kivitelezésére hosszú időt kapunk magunktól, a váltás és a megélési időszakok jól definiálhatóak. A születés pillanatában mindig a Leszállónk képviselte körülmények közé születünk, miközben lelkünk a Felszállónk égisze alatt testesül meg. Itt kezdődik az életvégig tartó fejlődésünk a vállalt karmikus sorsfeladatunk (Felszálló Holdcsomópont) beteljesítésében.

 

 

 

 
Bolygók

 

Múltjelölő bolygóink a Hold (ösztönös érzelmi megnyilvánulások, szükségletek, lelkület), a Szaturnusz (a földi helytállás és felelősségvállalás) napi szinten befolyásolják életünket és alakítják személyiségünket. A (kis)generációs bolygók, mint az Uránusz (függetlenedés, önállósodás), a Plútó (gyökeres átalakulás) és a Neptunusz (feltételnélküliség) lassú folyamatok révén alakítják előző életes berögződéseinket, mintáinkat.

Ezen bolygók – a Holdat kivéve – születésünk pillanatában érvényes helyzete (direkt, stacionáris vagy retográd) egész életünkre vonatkozó fontos információkkal szolgál. Amennyiben életünk folyamán irányváltás történik – ezt szekunder direkcióban kell vizsgálni – , az mindig egy fordulóponthoz, mérföldkőhöz érkezést jelez. A bolygóenerga kifejeződés iránya változik meg. A változás folyamata jellemzően egy nagyon fontos esemény bekövetkezésével indul be.  

 

 

 
Aszteroidák, Kentaurok, Állócsillagok

Az aszteroidák jelen életeinket színezik át, karmikus történetek felidézésével. Kevésbé fájdalmas dolgozni velük, mint a kentaurokkal, ennek ellenére jelentőségük nem lebecsülhető. Jelen inkarnációk megértését segíti vizsgálatuk. Elhelyezkedésük a A Mars és a Jupiter keringési pályája közötti sáv égi területe.

A kentaurok minden esetben karmikus sebet, sérülést jelölnek. Feladatunk a kentaurokkal: tehetséggé alakítani a jelölődő sérült megnyilvánulási módozatokat. A gyógyulás minden esetben fájdalmas folyamat. A Jupiter és Neptunusz közötti kentaurok jelölik a személyes karmát, ezek keringési ideje rövidebb, jellemzően 80-90 éven belüliek. A hosszabb keringési idejű kentaurok csoportos karmára utalnak és a Neptunuszon túli világok lakói.

Az állócsillagok és azok csillagképeinek  jelentését, hatását már az asztrológia legősibb tudósai, polihisztorai is vizsgálták, munkájuk a bolygók és csillagok vizsgálatán alapult. Számos feljegyzés maradt fenn, amelyeket később további tudósok egészítettek ki. Ezekkel a jelentéstartalmakkal dolgoznak a mai asztrológusok, asztrozófusok is. A csillagok és csillagképek jelentését, hatását égi helyzetük szerint különböztetjük meg.  A csillagképek nagyon lassan mozognak az égen, az állócsillagok 72 évente haladnak 1 fokot, így a születéskor érvényes állások (melyik bolygó melyik csillagképben helyezkedik el) egy életre szóló üzeneteket hordoznak magukban. Fontos tudni, hogy a csillagképek és a zodiákus jegyek ma már nem azonosak  a szoláris asztrológiában, ennek oka a Föld precessziós mozgása. 

 

 

 

 
Házak a horoszkópban

A horoszkóp ábra négy életterületének tulajdonítunk jelentőséget karma szempontjából.

A négyes ház a gyökereinket szimbolizálja, azt a legbelsőbb ént, amely belénk égett, aki/ami mi valójában vagyunk. Legbelül, legmélyebben gyökerező tehetségeink, képességeink, származásunk itt jelölődik.

A hatos ház lakói és jegye mutatják, mivel írjuk ezéletes karmánkat.

A nyolcas ház “törlesztéseink” területe, belső átakulásunk eszköztára. Múltbeli személyes történeteink következményével kell szembenéznünk abban az értelemben, amit ennek az életterületnek a jegye és lakói képviselnek.

A tizenkettes ház a csoportos karmával összefüggő feladataink mellet azt is jelöli, mivel kapcsolatban keletkeztek komoly érzelmi sérüléseink. Uralkodója mutatja, hogyan kerülhetünk ehhez a sérült belső énünkhöz közelebb, illetve milyen egérutat választunk elmenekülni fájdalmaink megélése elől. A tizenkettes ház lakóinak működése tudatalatti motivációink eredménye. Feladatunk ebben az életben a tudat alá elnyomott késztetéseket felszínre hozni és tudatosan megtisztítani a blokkoktól és félelmektől, hogy aztán tisztán kifejeződhessenek.

 

 

 

 

RETROGRÁD BOLYGÓK A SZÜLETÉSI KÉPLETBEN

A születési képlet retrográd bolygói a személyiség plusz feladatait jelölik, azt a területet, ahol önmagad korlátait kell meghaladd hosszas fejlődési folyamat révén. Minden esetben késztetések és energiák reorinetációja, azaz új célok és új irányok találása a feladat. Rengeteg gyakorlás, sorozatos kudarcok tarkítják az érési folyamatot, de szép lassan megtörténik a személyiség újraépítése, a társadalmi szerep jellegének felismerése, és az egyéni nézőpont kialakításának képessége.

A retrográd bolygó jelölte törekvéseid nehezebben manifesztálódnak a külvilágban. Az általuk képviselt viselkedési mintákat, megnyilvánulási módokat csak saját magad tudod fejleszteni. Ehhez szubjektív vizsgálódásra, önelemzésre, önmagaddal való konfrontálódásra van szükség. Első lépésként mindig össze kell hasonlítsd magad a „normális viselkedésű” emberekkel (a vizsgált planéta a tiszta direkt fázisban helyezkedett el születésük időpontjában), hogy meglásd a különbségeket. Attól függően, hogy a retrográd időszak melyik fázisában születtél, más-más jellegzetességeket, eltéréseket fedezhetsz fel.

Érdekességek:

Olyanoknál is tapasztalható a viselkedésében, kifejeződési módjában eltérés a „normálishoz” képest, akiknek elvileg nincs a születési képletükben retrográd bolygó. A direkt mozgású bolygók a bolygómozgás során adott időpillanatban belépnek az ún. retrográd zónába, és ott gyanúnkat fel nem keltve a megváltozott állapotra, még mindig direkt irányban haladnak tovább. Olyan ez, mint amikor átlépjük az országhatárt, és megyünk tovább előre. Amikor „idegen” területen haladunk át, természetes, hogy viselkedésünk – ha alapjaiban nem, de azért mégiscsak – megváltozik egy kicsit. Ezt pedig nem lehet nem észrevenni.

A jegyhatárok közelében álló radix retrográd bolygók minden esetben rengeteg pluszt hoznak az életedbe.

Gyakori, hogy egy, a születési képlet szerint direkt mozgású személyiségjelölő bolygó az idők során retrográd mozgásba fordul (Szekunder direkcióban vizsgáld a folyamatot). A személyiségfejlődésre hosszan, komoly hatással bíró jelenség időbelisége ugyanúgy jól meghatározható, mint az is, hogy mely életterületed vonódik be.

Éveid jellegét (Napvisszatérés képletet vizsgáld) szintén képesek befolyásolni a bolygók aktuális mozgásiránya. A megszerezhető plusz információk mankót adhatnak az adott évben felmerülő helyzetek kezeléséhez, problémák megoldásához.

Személyes szinten többek között az alábbi témák-feladatok bukkanhatnak fel az életedben:

értékrendi válság/átalakulás

belül zajló érzelmi folyamatok

az önmagaddal való belső küzdelmek

konfrontálódás problematikája

 

kommunikációs csatornák használata

 gondolatok közlése

döntési stratégiák megváltoztatása

önérvényesítés módja

A személyes bolygók a személyes szintű átalakulás, a sorsbolygók a társadalmi viselkedés és beilleszkedés újraépítésének szükségességét, a transzcendens bolygók a tudatalatti érzékelés hangsúlyosabbá tételének szükségességét – azaz a nézőpont kialakításának során kevesebb nyilvánvaló és kézenfekvő tény, dolog figyelembevétele – jelölik.

KÖZREZÁRT JEGYEK

A közrezárt jegyek blokkokat jelölnek, ezek az energiák nehezen tudnak kifejeződni. Mivel ezek a jegyek egyetlen életterületünkön sem tudnak közvetlenül megnyilvánulni, az egymást kiegészítő hatásuk sem tud úgy érvényesülni, mint “teret” kapott társaik esetében. Ezeket a jegyeket a mindennapi élet során nincs lehetőségünk folyamatosan fejleszteni. Az egyik elmélet szerint olyan jegyek záródnak be, amelyekre nem kíváncsi a korai környezet, nem ad lehetőséget foglalkozni velük. Másik elmélet  szerint mi nem akarunk ezekkel a jegyekkel foglalkozni, nem akarunk velük találkozni. Ami biztos, hogy karmikus történetek húzódnak a háttérben. Bármi is idézi elő ezt az állapotot, a lényeg, hogy ezek a közrezárt, parkolópályára állított jegyek el vannak nyomva, jóval kevesebb esélyt kapnak a fejlődésre. Előbb-utóbb a nyomás eljut a fordulópontig és egyszercsak kitör az energia a maga tökéletlen módján. Emiatt jellemzően nem a legjobb úton-módon tudnak csak megnyilvánulni.

KÖZREZÁRT BOLYGÓK

A közrezárt jegyben elhelyezkedő égitestek működtetésének tekintetében nehéz helyzetben vagyunk, hiszen adott életterülethez való alapvető hozzáállásunk eltér attól, ahogyan az égitest energiáját működtetjük ugyanezen a területen.

Szándékosan írtam égitestet és nem bolygót, mert nemcsak bolygókat vizsgálunk a születési képletben.

Időnként az általában mások által érzékelt viselkedésünktől, hozzáállásunktól eltérő – meglepő – módon “törünk” ki (amikor tranzitot kap a bezárt égitest). Ilyekor, ezt az eltérő viselkedésmódot helyén kezelni mindkét oldalnak komoly feladat.

Amikor uralkodó bolygó áll bezárt jegyben, a helyzet még komolyabb, még nehezebb. Akkor kapjuk a legnagyobb feladatot, ha uralmi cserés bolygók egymás bezárt uralt életterületein laknak. Ez már tényleg igazi kihívás…