Emberi kapcsolatok

 

Párkapcsolatok

“Mellette teljesen más voltam, mint vele….” Gyakran hangzik el ez a mondat, amikor párkapcsolatainkat elemezgetjük, hasonlítjuk össze. Nincs ezzel semmi baj, ha egyszer ezt az oldalunkat éljük meg, máskor egy másikat. Az a lényeg, hogy mindig önmagunk legyünk. Minden egyes kapcsolódás más-más gombot nyomogat bennünk. Életünk minden egyes szereplőjének van tehát valami feladata velünk. Kinek hosszabb, kinek rövidebb időre szól a velünk köttetett szerződése. Akár kezdődő, akár több éve fennálló kapcsolatról beszélünk, mindkét esetben éppolyan fontos, vizsgálandó kérdés, hogy:
-a személyek egymás alapvető szükségleteit ki tudják-e kölcsönösen elégíteni vagy sem, -életprogramjuk milyen szinten illik össze (munka, család, gyerek, hivatás),
-mekkora és milyen kohézió van kettőjük között,
-szabadidős tevékenységeik és feltöltődésük módja hasonló-e, vagy teljesen mások az igények,
-ki hogyan áll hozzá a problémákhoz, milyen módszer segíti a hosszútávú kiegyensúlyozott közös konfliktuskezelést. Nem azt mondja meg egy párkapcsolati elemzés, hogy ő-e az igazi vagy sem!!! Arra kapunk választ, hogy ha önmagad vagy Te is és Ő is, akkor milyen közös életre számíthattok, hogyan tudtok együttműködni, kibontakozni, mik a közös boldogság faktoraitok, miben rejlenek a nehézségek, buktatók. Nincsenek tökéletes és lehetetlen kapcsolatok. Kapcsolatok vannak, amelyeknek mi határozzuk meg a minőségét saját szabad akaratból.

 

Szülő-gyerek kapcsolat

Egészséges szülő-gyerek kapcsolat csak szilárd alapokra fektetett, jól meghúzott határok között alakulhat ki. Ez nem egy, a szülő részéről indított diktatúra, hanem a gyerek személyiségére hangolt, de a szülő képességeit is szem előtt tartó kapcsolódás. A kiindulási alapot minden esetben a gyerek személyisége, képességei és jövőbeli potenciáljai adják.
A szülő feladata egy korrekt viszony kialakítása, melyben felelős szerepét egy pillanatra sem felejti el, ugyanakkor nem ura és irányítója gyermeke életének és jövőjének.
A gyerek és szülő személyiségének és befogadóképességének összehangolása történik az elemzés alkalmával:
-meghúzzuk a határt hol kezdődik a gyakorlatban a játszmázás, a pozíció adta fölényekkel való visszaélés, a következetesség,
-választ keresünk arra, mik a felesleges elvárások, irreális elképzelések a gyerekkel és szülőjével szemben.
Minden kapcsolat fejleszthető és minden szülő-gyerek kapcsolat karmikus. A közös karma súlyát a kapcsolat nehézsége jelzi, a jellege meghatározható a születési képletek alapján. Minden gyerek tanítja a szülőjét és fordítva. Hogy ki kinek mit, annak felderítésére szintén lehetőséget ad a születési képlet. Amikor tudatosodik bennünk, hogy mivégett vagyunk együtt a gyerekünkkel, leteszünk egy terhet, a tudatlanság-értetlenség terhét, és egyben felveszünk egy másik terhet, a felelősségét. De ezt már sokkal jobb lesz cipelni….

 

Testvérek

Karmikus történetek újrajátszása vagy folytatása zajlik a testvéri kapcsolatokban. A kezdetekben fontos szerepet kapnak a szülők, nekik „kell” a lehető legharmonikusabbá tenni a korai éveket, hogy a lehetőséget pozitívan tudják kihasználni a gyerekek. Később már a testvérek feladata a kapcsolat életben tartása és minél magasabb szintű megélése. Problémák, viszályok, ellenségeskedés a leggyakoribb okok, amiért valaki testvér-karma elemzést kér. Ilyenkor a nehézségekre, diszharmóniákra helyeződik a hangsúly, hiszen itt alapvetően konfliktuskezelésre van szükség. A megértés alapvető feltétele a továbblépésnek, ehhez nyújt hathatós segítséget a feltáró munka.

 

Barátok

Viszonylag ritkán készül elemzés barátságokról, inkább csak a nagyon spirituális emberek kérnek ilyet. A megszakadt barátságok azok a kötelékek, amelyeket viszonylag könnyen elengedünk a mindennapjainkból, az érzelmi szint már egy másik kérdés… Ennek ellenére készülnek ilyen elemzések abban az esetben, ahol a tartós kötődésekre helyeződik a hangsúly. A kapcsolódások vizsgálata kiterjed a szerepekre, ki a „forgatókönyv író”, ki kötődik jobban a másikhoz, ki mit mutat vagy tanul a kapcsolódás részeseként.

 

Munkatársak

Az egyik leghasznosabb elemzés típus. A napi szintű, több órán át tartó dinamikus munkakapcsolatot alapvetően befolyásolja a kollégák személyisége. Két dudást nem érdemes egy csárdába küldeni…A jó szereposztás kellő lendületet és energiát tud adni a közös munkának, és biztosítja a hatékony munkavégzés mellett az emberi oldal harmonikus megnyilvánulásait is.
Az elemzés rámutat, hogy a két ember mit hoz ki egymásból, kettőjük közös munkájában van-e potenciál, vagy inkább érdemes őket külön választani. Két magányos farkas nem fog hatékonyan együtt dolgozni és két vezető is nehezen osztja le egymás között az elvégzendő munkát. Az irányító típus minden esetben együttműködő típussal tud eredményesen együttműködni.

 

Kollektívák

Ritka és bonyolult vizsgálat az asztrológiai alapokra fektetett csoportdinamika, ugyanakkor tagadhatatlanul ez adja a legpontosabb képet az ilyen jellegű vizsgálódások közül.
Meghatározásra kerül a szereposztás a kollégák között, ki a legalkalmasabb vezetőnek, beosztottnak, tervezőnek, kivitelezőnek, elemzőnek, fejlesztőnek, oktatónak, képviselőnek, stb.
Választ ad az elemzés arra, hogy:
-ki tud motiválni kit, illetve van-e közös motivációs forrás a kollégák között,
-kinek milyen szerep jut a problémák megoldásában,
-kikből kell összeállítani az egyes csapatokat,
-van-e vezéregyéniség (stabilizáló vagy robbantó típus) a csapatban és a megfelelő helyre került-e. Az ő személyisége ugyanis jelentősen befolyásolhatja a csoport eredményességét.

A vizsgálat emellett számos más szempontra is kiterjedhet igény szerint.