Gyermekkori traumák jelölődése a születési képletben

A gyereksírás nem bosszantás, hanem segélykérés.

Vajon mihez kérhet segítséget a gyerek? Mi látszódhat egy születési képletben a korai életévek szükségleteire vonatkozóan?

Az asztrológia szimbolikája alkalmas pszichológiai problémák feltárására, így a rendelkezésre álló eszköztárral vizsgálható a gyermekkori szükségletek, krízisek, traumák lehetősége és jellege is.

Érzelmek kifejezését nehezítő, érzelmi magányt okozó gyermekkori traumára utalhat a Hold és diszharmonikus aspektusai, a IV.ház és diszharmonikus aspektusai, a Rák jegyben álló sors-, és transzcendens bolygók, valamint a négy alappillér (ASC-DSC, IC-MC tengelyek) közelében álló vagy azokkal diszharmonikus fényszöget alkotó sors-, és transzcendens bolygók.

A Hold az asztrológiában az érzelmeket, a védelmet, a biztonságérzést, a gondoskodást jelképezi. A Hold jegye jelzi, milyen jellegű védelemre és biztonságra van szüksége a kisbabának. A Hold más bolygókkal alkotott fényszögei betekintést nyújtanak abba, hogy a gyermek érzelmileg hogyan éli meg és dolgozza fel korai élettapasztalatait.

A Holdat más égitesttel összekötő diszharmonikus fényszögek jelezhetik az érzelmek kifejezésének nehézségeit, melyek gyökerei a korai gondozásban érzelmi magányt, elszigeteltséget okozó traumákhoz vezetnek vissza.

A IV.ház az asztrológiában hagyományosan az otthonnal, a származási családdal, érzelmi alapokkal és a korai gyermekkorral áll kapcsolatban. A családi dinamikára, neveltetésre, hagyományokra utalhatnak a IV.házban elhelyezkedő bolygók, a velük fényszögkapcsolatban álló bolygók, illetve a IV.ház uralkodó bolygója. A diszharmonikus kapcsolódások a gyermekkorban átélt lehetséges kihívásokra vagy traumákra utalhatnak.

A Rák jegy az érzelmi biztonság nyújtásához és a védelmezéshez köthető. A Rák jegyben álló bolygók a gondoskodás módjáról vagy a hiány jellegéről adnak tájékoztatást. Amilyen mintát kap a gyermek kiskorában, ösztönösen azt a mintát adja tovább felnőttként. A személyiségfejlődés egy bizonyos pontján azonban bárki eljuthat oda, hogy az átvett, megörökölt negatív viselkedésmintákat felülírja. Ehhez gyakran hosszú évek és rengeteg önismereti munka szükséges.

Magzati kor és korai gyermekévek idején zajló, személyiségfejődésre jelentős hatással bíró eseményekre, körülményekre utalnak a 4 alappillér közeli sors és transzcendens bolygók. Azokban az időszakokban, amikor e tengelyeken áthalad 1x, 3x vagy 5x egy lassú keringésű külső bolygó, olyan jelentős események zajlanak a kisgyermek környezetében, amelyek mélyen bevésődnek és szinte kivétel nélkül traumatizálnak. Ezek az érzelmek kifejezésének készségét mindenképp hátrányosan befolyásolják.

Most nézzünk néhány példát az eddig leírtakra! A felsorolás nem teljes körű és csak a traumát okozó lehetőségekkel foglalkozunk.

Rák Hold, Halak Hold vagy a Hold nehéz fényszögei a Neptunusszal: az anya túlgondoskodása és túlaggódása miatt a gyermek nem tud egszségesen fejlődni, minden tapasztalatszerzési lehetőségtől el van vágva, az anya szimbiotikus kötésben tartja a gyermeket, aki minden ismeretlentől félni fog és függővé válik az őt gondozó személytől…

Ikrek Hold vagy a Hold nehéz fényszögei az Uránusszal: az anya nem tud nyugalmat biztosítani a gyermeknek, folyamatosan jön-megy, mindig az éppen megismert új nevelési elméletek szerint gondozza a gyermeket, hol megjelenik-hol eltűnik, csak fejből vezérelve tud kapcsolódni a gyermekéhez, nincsenek következetes napi rutinok, minden ahogy épp alakul, úgy van…

Bak Hold vagy a Hold nehéz fényszögei Szaturnusszal: érzelmi távolság anya és gyermek között, az anya távolléte, a sírás rosszallása az anya részéről, hosszú időszakok érintés és dajkálás nélkül, szigorú rend szerinti nevelés, ahol a gyermek szükségletei nem kerülnek figyelembe vételre, kielégítésre…

Skorpió Hold vagy a Hold nehéz fényszögei a Plútóval: az anya kisajátítja, birtokolja a csecsemőt, depressziós állapotában nem tud nyitni a gyermek iránt és nem tudja annak szükségleteit megfelelően kielégíteni, az anya manipulálja vagy érzelmileg zsarolja a gyermekét…

A IV. házban lévő Szaturnusz rengeteg szabályt és szigort, az érzelmek kifejezésének gátoltságát, az Uránusz a családtagok kiszámíthatatlan jelenlétét, a Neptunusz alkoholista vagy ápolásra szoruló nagyon beteg családtagot, bigott vallásosságot, a Plútó kényszeresen kontrolláló, manipulatív szülőt, a Chiron elutasítottságot (bevándorló család, akit a környezete nem fogad el bőrszíne vagy vallása miatt), megkülönböztetettséget jelölhet.

Az Aszcendenshez 1-2 fokra álló Szaturnusz nem várt fogantatást, nehéz születést, magára hagyatottságot jelezhet, a Deszcendens vagy IC közelében álló Szaturnusz az egyik szülő hiányát, a Neptunusz az egyik szülő eltűnését (kiúszik a gyermek életéből), az Uránusz a hirtelen változásokat (mégse akar szülő lenni vagy nem vállalja a felelősséget), az MC közelében álló Szaturnusz az életben maradás kétségét jelölheti…

A Rák jegyben álló Szaturnusz a fizikálisan is érzékelhető érzelmi elszigeteltésgre, a Plútó a veszteségélményre, az Uránusz a gondoszottság, védelmezettség körülményeinek váratlanul megválozó helyzeteire utalhat.

Prevenció szempontjából a szülők, gondozók előre felkészülhetnek azokra a buktatókra, amelyek megnehezíthetik, gátolhatják a gyermek egészséges személyiségfejlődését. Tudatosan tudnak elébe menni az eseményeknek, fel tudják készíteni a gyereket és saját magukat is a nehéz időkre. Megértőbbé és együttműködőbbé válnak a gyermek krízis élményeiben.

Terápia szempontjából a terapeuta, lelkiismeretes szülő közelebb tud kerülni a gyermekhez, és fókuszáltan tudja segíteni visszanyerni a gyerek elveszített vagy ki sem fejlődött magabiztosságát. A gyermek számára rendkívü fontos egy olyan személy jelenléte a krízisélmények során, aki érzelmileg meg tudja tartani, érzelmeit segít megnevezni és támogatást nyújt az érzelmek kifejezésében, feldolgozásában. Így esélyt kap a gyerek, hogy habár akár többszörösen is sérül, a krízishelyzetek ne okozzanak számára személyiség szétesést. A tudatos támogató jelenlét segíti a gyereket megtanulni egészségesen kapcsolódni másokhoz normál és szélsőséges helyzetekben egyaránt.

A traumajelölők jelenléte egy születési képletben nem tragédia, hiszen a gyermeknek találkoznia kell komfortzónából kimozdító élményekkel azért, hogy fejlődjön megküzdési képessége, megtanuljon elhatárolódni és szétválasztani.

Az azonban nem mindegy, hogy milyen formában találkozik a kihívásokkal. Nem ugyanaz megélni egy szülő elvesztését érzelmi támogatás és együttérzés nélkül vagy felkarolva és segítve lenni a nehéz pillanatokban.

A születési képletek ilyen jellegű olvasása nagymértékben segíti a szülőket, gondozókat és terapeutákat a korai években keletkezett traumás sérülések és hiányok gyógyításában, a gyermekek biztonságérzésének fel-, vagy visszaépítésében.

További írások

Kapcsolattípusok

A kapcsolatokba rengeteg érzelmi energiát fektetünk mindig. Vajon mit kell tudnia a másiknak, hogyan kell élnie, viselkednie, hogy megakadjon rajta a szemed és kapcsolódni akarj vele?

Akaraterő és kitartás

Ebben a cikkben azt a kérdést feszegetem, hogy vajon az asztrológiai képletből egyértelműen definiálható-e kitartásunk és akaraterőnk. Milyen jelölőket kell megnézni a születési képletben az akaraterő és a kitartás...

Iratkozz fel az AsztroKuckó Hírlevelére, és értesülj az elsők között az aktuális eseményekről, új tananyagok és írások megjelenéséről!
Feliratkozásodat a Szerencsésnek születni kell? című ajándék publikációval köszönöm meg, mely a feliratkozást visszaigazoló e-mail mellékleteként érkezik Hozzád.