Retrográd bolygók karmikus üzenetei

Számos asztrológus úgy véli – köztük vagyok én is-, hogy a retrográd bolygók karakterisztikájuk révén képesek választ adni karmikus témákra vagy múltbeli életekkel kapcsolatos kérdésekre. Nincsenek kézzelfogható bizonyítékok a következőkben felsorolt állításokra. A karmaasztrológia empirikus tudomány, megfigyeléseken és a megfigyelésekre alapozott feltételezéseken alapul. Hogyan értelmezzük a retrográd bolygókat? Mire gondoljunk, milyen törekvéseket hajlamosak hozni az életünkbe? Hogyan alakul az ember egy-egy személyiségrésze azzal, hogy egy vagy több bolygó retrográd helyzetű volt a születése pillanatában?

Retrográd Merkúr esetén:

A lélek olyan sérüléseket hordoz magával, amelyek kommunikációs helyzetekhez kapcsolódnak, a kinyilatkoztatási lehetőségek hiányából, rosszul kezelt tapasztalásaiból származnak. Azzal védi magát a szülött ebben az inkarnációban, hogy nem reagál, nem válaszol azonnal 1-1 feltett kérdésre vagy témára vonatkozóan, helyette visszakérdez, ellenőriz akár többször is. Kommunikációs helyzetben először befelé fordítja mentális energiáit, és csak akkor szólal meg, tesz kijelentést, amikor már kifejezetten felszólítják véleménye kinyilvánítására, illetve amikor már minden rendelkezésre álló információt feldolgozott. Az ilyen emberek nem pletykásak, nem érdekli őket a folyamatos információáradat, lényegretörő információkat várnak és adnak.

Retrográd Vénusz esetén:

A lélek hordozza előző életek emlékeit (fájdalmas kapcsolatok, meg nem értettség a szerelemben). Az előző életek intenzív érzelmi fájdalmai a jelenben eredményezhetik azt, hogy elvágja magát a szerelem megtapasztalásától. Így próbál elébe menni az újrasérülésnek. Úgy reagál a jelenre, mintha a múlt volna, így előre programozza jelenlegi szerelmi kapcsolatait. Gyakran blokkolja, elzárja magát a boldogságtól. Ami másnak értéket jelent, az számára nem feltétlenül az. Ami iránt a többség vonzódik, őt teljesen hidegen tudja hagyni. Az ilyen ember nem házasodik azért, mert ez az élet normális rendje, és nem öltözik fel elegánsan egy eseményre, csak azért, mert az a szokás. Rendkívül sajátos értékrendje sok nehézséget idéz elő az érzelmi kapcsolataiban.

Retrográd Mars esetén:

Cselekvéseivel előző életek eseményeit kelti életre. Olyan embereket keres a jelenben, akik szimbolizálják a múltját, annak szereplőit. Lehet, hogy megpróbálja megcselekedni azt, amit előző életében nem tudott. Túlreagálhatja, ha nem sikerül az, amire vágyott. Úgy érezheti, hogy csak olyan emberek vannak körülötte, akik visszahúzzák. Befelé rengeteg erőfeszítést tesz, készül valaminek a megtételére, elérésére, de a tényleges mozgásba lendülés hosszasan késik a “képtelen vagyok megtenni” érzés következtében.

Retrográd Jupiter esetén:

A bölcsebbé válás késztetését hozza át a szülött az előző életeiből. Befelé fordítja a növekedésre szánt energiát, a belső növekedés rendszerint spirituális emelkedés. Folyamatosan tervez, újratervez, halogat, amikor kifelé próbálja az energiáit irányítani. Szabad lélek, nem szeret mások nyomdokaiban járni. Hatalmas bölcsesség, prófétikus hajlam jellemezheti. Rengeteg de-ja-vu érzése van.

Retrográd Szaturnusz esetén:

Ismétlésre ítélt fontos, felelősségteljes feladat teljesítésére, kivitelezésére érkezett a szülött. Az előző élet kötelességének újraélése extra terhet tesz a szülött vállára. Tudat alatt tudja, hogy ez egy második esély, amit nem szabad elrontani. Önértékelési problémák, belső kétségek gyötörhetik amiatt, hogy vajon mennyire képes a nehézségekkel megbirkózni. Egész életen át tartó spirituális fejlődés révén válik képessé a helytállásra. Ez az inkarnáció a megszerzett tudás tökéletesítését szolgálja.

Retrográd Uránusz esetén:

Az egyéniség és egyediség belső bizonyossága, ennek kifejezése nehézségeket okozhat a szülött számára. Amivel sok dolga van, azok a múltbeli bonyodalmak (családi vagy társadalmi) rendezése, feldolgozása. Törekvéseiben – kapcsolódni másokhoz és a reformokhoz – tudatalattija transzformálódhat. Káoszt okozhat kapcsolataiban vagy értelmetlenül rombolhat, mindaddig, amíg a belső fejlődés végbe nem megy. Kanyargós életút vár rá.

Retrográd Neptunusz esetén:

Személyes szintre lehozva a transzcendentális energia zavart okozhat (elárulások, építő jellegű cél nélküli leleplezések, felfedések, pótszerekkel létrehozott módosult tudatállapotok). A szülöttnek meg kell tanulnia helyesen és helyén kezelni az érzékelést, az átlépést a felsőbb szférák birodalmába. Ebben az inkarnációban lehetőséget kap jelentős spirituális fejlődésre. Ehhez meg kell tanulni élni a materiális világban, de attól elszeparálódva. Sokkal inkább a kozmosszal van kapcsolatban, mint a materiális világgal és sokkal többet tud arról, mint amit képes szavakkal kifejezni.

Retrográd Plútó esetén:

Belső megvilágosodást él meg az inkarnáció kezdetén, sokkal hamarabb, mint hogy képes lenne ezt kifejezni a külvilágnak. Előző életekből áthozott gyógyító erőt hoz magával. Felelősséget érez aziránt, hogy emelje tudatosságát, hogy ezzel az emberiség tudatosságát emelhesse. Óriási spirituális fejlődés lehetősége áll a szülött előtt, a fejlődéshez mérhető tapasztalások révén.

További írások

Kapcsolattípusok

A kapcsolatokba rengeteg érzelmi energiát fektetünk mindig. Vajon mit kell tudnia a másiknak, hogyan kell élnie, viselkednie, hogy megakadjon rajta a szemed és kapcsolódni akarj vele?

Akaraterő és kitartás

Ebben a cikkben azt a kérdést feszegetem, hogy vajon az asztrológiai képletből egyértelműen definiálható-e kitartásunk és akaraterőnk. Milyen jelölőket kell megnézni a születési képletben az akaraterő és a kitartás...

Iratkozz fel az AsztroKuckó Hírlevelére, és értesülj az elsők között az aktuális eseményekről, új tananyagok és írások megjelenéséről!
Feliratkozásodat a Szerencsésnek születni kell? című ajándék publikációval köszönöm meg, mely a feliratkozást visszaigazoló e-mail mellékleteként érkezik Hozzád.